Previous Next

คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

" ความรู้คู่คุณธรรม นำความยุติธรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น "ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศทุนสนับสนุนงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563
อ่านเพิ่มเติม
ตารางสอบปลายภาค 1/2562 ***แก้ไขครั้งที่ 1***
อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อ่านเพิ่มเติม
กำหนดการสอบของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติและภาคพิเศษ กรณีสอบแก้ I ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
อ่านเพิ่มเติม
⚖️⚖️⚖️ เปิดรับสมัครฟังบรรยายเนติบัณฑิตยสภา (ภาคค่ำ) ประจำภาคสอง สมัยที่ 72 ⚖️⚖️⚖️ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในงานรพีวิชาการ ๒๕๖๒
อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดโครงการเสริมสร้างารเรียนรู้ด้านกฏหมายและอำนวยความยุติธรรมแก่นักศึกษา โดยรับนักศึกษาเข้ารับการฝึก ณ หน่วยงานสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม / ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
อ่านเพิ่มเติม
กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ภาคการศึกษาที่ 2/2562
อ่านเพิ่มเติม
ตารางบรรยายสรุปและ Block Course ประจำปีการศึกษา 1/2562 (แก้ไขครั้งที่ 4)
อ่านเพิ่มเติม
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ภาคปกติและภาคพิเศษ
อ่านเพิ่มเติม
ตารางการบรรยายสรุป และ Block Course ประจำปีการศึกษา 1/2562 แก้ไขครั้งที่ 3
อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ทั่วประเทศ (ระดับภาค) ประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


 • ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระทงเย็บแบบตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระดาษคำตอบคณะนิติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุดขบวนพาเหรดงานกีฬาสีภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 44 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม

  วารสารคณะนิติศาสตร์

  Minor sample post image
  ฉบับ ปัจจุบัน 03/2018

  ฉบับประจำ เดือนมีนาคม

  รายละเอียดโดยย่อ..................................

  Minor sample post image

  01/2018 ฉบับ เดือนมกราคม
  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.


  Minor sample post image

  02/2018 ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์

  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

  " คณะนิติศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ "

  หลายความภาคภูมิใจ จากผลผลิต ที่ถูกหล่อหลอมกล่อมเกลา จากหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และคณาจารย์ที่พร้อมมอบวิชาความรู้แก่ว่าที่บัณฑิตทุกๆคน "

  ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตและศิษย์เก่า