Previous Next

คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

" ความรู้คู่คุณธรรม นำความยุติธรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น "ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศงดถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายฯ ภาคค่ำ ภาคหนึ่ง สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาคปกติและภาคพิเศษ
อ่านเพิ่มเติม
เอกสารประกอบ โครงการจัดการความรู้เรื่อง “การเผยแพร่ผลงานวิจัยในต่างประเทศ” (ด้านการผลิตวิจัย) และ เรื่อง “การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน” (ด้านการผลิตบัณฑิต) ประจำปีงบประมาณ 2563
อ่านเพิ่มเติม
ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ 1
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งปิดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 นี้ เวลา 16.30 - 18.30 น.
อ่านเพิ่มเติม
โครงการศึกษาดูงานวิชาการและการบริหาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อ่านเพิ่มเติม
****ประกาศ*** ตารางบรรยายสรุป Block Course ประจำปีการศึกษาที่ 2/2562
อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดี ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต ได้รับรางวัล “ภูมิพลังแผ่นดินไทย” แห่งปี 2562 สาขา ผู้บริหารภูมิแผ่นดินดีเด่น มอบโดบ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม
ยินดีต้อนรับอาจารย์ ดร.ทัศนีย์ เงินสุข สู่บ้านนิติศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อ่านเพิ่มเติม
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเรื่องเปิดหมู่เรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562
อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

ข่าวอบรม/สัมนา

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาปรับปรุง ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อ่านเพิ่มเติม
โครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวกับงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือด้านวิชาการกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าชุดขบวนพาเหรดกีฬาสีภายในวังสวนบ้านแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระดาษคำตอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธุ์ปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระทงเย็บแบบตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระดาษคำตอบคณะนิติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุดขบวนพาเหรดงานกีฬาสีภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 44 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม

  วารสารคณะนิติศาสตร์

  Minor sample post image
  ฉบับ ปัจจุบัน 03/2018

  ฉบับประจำ เดือนมีนาคม

  รายละเอียดโดยย่อ..................................

  Minor sample post image

  01/2018 ฉบับ เดือนมกราคม
  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.


  Minor sample post image

  02/2018 ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์

  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

  " คณะนิติศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ "

  หลายความภาคภูมิใจ จากผลผลิต ที่ถูกหล่อหลอมกล่อมเกลา จากหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และคณาจารย์ที่พร้อมมอบวิชาความรู้แก่ว่าที่บัณฑิตทุกๆคน "

  ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตและศิษย์เก่า

  คณะนิติศาสตร์

  •   โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 11590 และ 11500
  •    โทรศัพท์ 086-4403210
  •   แฟกซ์ 039-471417
  •   E-mail : Nitisart.rbru@gmail.com
  แผนที่